Úvod Účastníme se 18.02.2019, Praha

18.02.2019, Praha

18.02.2019, Praha
19.02.2019

Tradiční zimní seminář České bioplynové asociace se uskutečnil v pondělí 18.2.2019 v Praze.

Tradiční zimní seminář České bioplynové asociace, který se v pondělí 18.2.2019 uskutečnil v Praze, v konferenčním centru Vysoké školy chemicko-technologické, přinesl hojnou účast i bohatý program. Více než sedmdesát posluchačů se zaujetím vyslechlo zajímavé přednášky na témata spojená s ochranou klimatu, biomethanem či výzkumnými projekty.

Po úvodním slově Jana Matějky, místopředsedy CzBA, jenž představil projekt Technologické platformy Bioplyn (podporované z OP PIK) a mezinárodní projekt H2020 s názvem PANEL 2050, vystoupil Tomáš Smejkal z Ministerstva průmyslu a obchodu (odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice). Zabýval se vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu jako zásadním strategickým dokumentem pro rozvoj energetiky. Oblast ochrany ovzduší s právními dopady při náhradě škod na lesích probral Jiří Vecka z Teplárenského sdružení ČR. Na něj navázal s tématem stanovení a regulace emisních limitů týkajících se nejen bioplynových stanic Pavel Gadas za Ministerstvo životního prostředí (odbor ochrany ovzduší).

Velký zájem vzbudila prezentace Petra Novotného (RENARDS), který se věnoval pilotnímu projektu výroby a využití biomethanu na ČOV Brno (pohon autobusů MHD) a dalším podobným příkladům ze světa. Program pokračoval vystoupeními Veroniky Korittové a Michaely Vlkové z Technologického centra AV ČR popisujícími podmínky podpory z evropských výzkumných a inovačních programů, včetně malých a středních podniků. Seminář uzavřel svým příspěvkem k aktuální situaci v Evropě prezident Evropské bioplynové asociace Jan Štambaský.

Děkujeme všem vystupujícím i účastníkům a budeme se těšit na další setkání, nejpozději na říjnové konferenci v Třeboni.

Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 777208020
stambasky@novaenergo.cz

  

zobrazit na mapě