Úvod Technologie Hitachi Zosen Inova

Hitachi Zosen Inova

Technologie výroby biometanu a zpětného získávání CO2

Biometan: Univerzální palivo a zdroj energie

Zajištění spolehlivých dodávek energie, udržitelné dopravy a efektivní ochrany klimatu: všem těmto globálním cílům se můžeme přiblížit, pokud budeme využívat biometan jako pohonnou hmotu a zdroj energie. Biometan přináší mnoho výhod. Může být využit k produkci elektřiny a tepla v lokálních nebo decentralizovaných kogeneračních jednotkách (KGJ). Biometan může být rovněž využíván ve formě bioCNG nebo bioLNG (stlačený nebo zkapalněný biometan) jako náhrada zemního plynu pro pohon vozidel na plyn.

Díky tomu, že dosahuje kvality zemního plynu, může být biometan transportován a ukládán v již existu­ jící infrastruktuře pro zemní plyn. To znamená, že nemusí být vyráběn a zároveň spotřebován na tom samém místě. Narozdíl od fosilních paliv a ostat­ ních typů obnovitelné energie je biometan perma­ nentně dostupný a může být snadno produkován v požadovaných množstvích.

To z něj dělá ideální součást koncepcí udržitelné energetiky a cenný prostředek k dosažení glo­ bálních cílů v oblasti ochrany klimatu, zejména v odvětví dopravy.

HZI Scheme

Nabízené technologie

  • Bioplynové stanice, mokré i suché fermentace
  • Úprava bioplynu na biometan různými technologiemi
  • Technologie výroby zkapalněného bioLNG
  • Technologie výroby kapalného bioCO2
  • Technologie výroby syntetického metanu, biologickými i termochemickými metodami
  • Technologie výroby vodíku

Reference

HZI reference naleznete zde (anglicky).

Novinky v oboru
Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce...
08.04.2024

Přinášíme aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu v loňském roce (k 31. 12. 2023), které jsme zpracovali

BIOGEST podepisuje dopis o záměru pro svůj...
03.04.2024

Společnost BIOGEST America Inc podepsala dopis o záměru (LOI) na společný vývoj a financování projektu výroby obnovitelného

Elektrárna Edenderry bude připojena k irské...
03.04.2024

Společnost Gas Networks Ireland oznámila, že připojí komplex obnovitelných zdrojů energie Edenderry společnosti Bord na Móna

starší články
Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 777208020
stambasky@novaenergo.cz

  

zobrazit na mapě