Úvod Účastníme se 13.02.2017, Praha

13.02.2017, Praha

22.02.2017

Zveme Vás na praktický seminář "Dobrá praxe – dobré vztahy a nové možnosti BPS".

Dobré vztahy s veřejností i státní správou jsou základem kvalitního fungování bioplynové stanice. K tomu patří prevence problémů a nedostatků, které mohou zjistit různé kontroly, stejně jako aktivní zlepšování technologie, provozu, efektivní využívání vyrobené energie či sdílení novinek a zkušeností s dalšími provozovateli. K tomu slouží náš seminář.

Tentokrát jsme pozvali místopředsedu Energetického regulačního úřadu, Ing. Jana Pokorného, k rozboru praktických důsledků notifikace českých zákonů Evropskou unií, dalších kroků připravovaných úřadem i jeho kontrolní činnosti, dále přijde Ing. Robin Profeld z Technické inspekce ČR s náměty, jak se vyhnout technickým komplikacím, jsme domluveni s Ing. Kristýnou Husákovou z Ministerstva životního prostředí k novým pravidlům aplikování čistírenských kalů na zemědělskou půdu, která mohou mít analogii také u digestátu, účast přislíbil také zástupce Státního úřadu inspekce práce, aby shrnul výsledky a zkušenosti z kontrol BPS.

 

Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 777208020
stambasky@novaenergo.cz

  

zobrazit na mapě