Úvod Články Trendy v odvětví výroby bioplynu pro tento rok

Trendy v odvětví výroby bioplynu pro tento rok

08.02.2019

S počátkem roku vypracovala Evropská Bioplynová Asociace (EBA) přehled trendů v odvětví bioplynu pro rok 2019 s přihlédnutím k současným prioritám EU a technickému vývoji v tomto odvětví.

 

S počátkem roku vypracovala Evropská Bioplynová Asociace (EBA) přehled trendů v odvětví bioplynu pro rok 2019 s přihlédnutím k současným prioritám EU a technickému vývoji v tomto odvětví.

Bioplyn - více než elektřina, teplo a biomethan

V červnu 2018 se orgány EU dohodly na nové směrnici o obnovitelných zdrojích energie pro příští desetiletí, včetně právně závazného celoevropského cíle ve výši 32% pro obnovitelnou energii do roku 2030. Odvětví bioplynu bude nepochybně přispívat k dosažení tohoto cíle. S celkovým počtem 17 783 zařízení na výrobu bioplynu a výrobou elektřiny ve výši 65 179 GWh v roce 2017 je evropský trh s bioplynem vyspělý a stabilní. Na druhou stranu počet stanic na výrobu biomethanu stále rychle roste, z 187 instalací v roce 2011 až na celkových 540 v roce 2017.

Efektivní valorizace celého procesu výroby bioplynu

V současné době je za účelem výroby energie (elektřina, teplo a biomethan) používán převážně proces anaerobní digesce (AD), ačkoli existuje mnoho výhod AD, které ještě nejsou plně využívány k vytváření finančních výnosů. Anaerobní digesce může být použita k výrobě organických hnojiv a pomáhá šetřit emise skleníkových plynů, zpracovává organický odpad a vytváří flexibilní zdroj obnovitelné energie.

Hlavním očekávaným trendem pro odvětví bioplynu a biomethanu v nadcházejících letech bude lepší integrace do cyklického hospodářství EU. Digestát, který je konečným produktem procesu AD, lze zpracovat a použít jako organické hnojivo, čímž se nahrazuje energeticky náročná produkce tradičních hnojiv.

Evropský parlament, Rada a Komise nedávno schválily nařízení o hnojivech, které ustanoví trh s organickými hnojivy.

Kromě toho, že podíl obnovitelných a přerušovaných zdrojů energie v Evropě stále roste, zvyšuje se potřeba pružné výroby energie. Bioplyn a biomethan lze skladovat a vykrývat tak sezónní kolísání poptávky po energii.

V nadcházejících letech se bude stále více zvyšovat integrace bioplynu a biomethanu v místním prostředí.

Stanice budou využívat příležitostí specifických pro danou lokalitu pro optimální valorizaci všech koncových produktů (CO2-plyn, organické hnojivo a energie) procesu anaerobní digesce. Například tok CO2-plynu, který zůstává po upgradingu bioplynu na biomethan, může být použit jako zdroj živin v nedalekém zahradnictví dodávaném v jednoduchých podzemních potrubích. Pro možnost dopravy na delší vzdálenosti může být plynný CO2 zkapalněn.

Dalším nastávajícím trendem bude využití kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP) a upgradingu bioplynu v jedné stanici, aby se splnila místní poptávka po teple. Teplo může být získáno pro průmyslové nebo jiné teplo vyžadující činnosti v blízkosti zařízení na výrobu bioplynu. Zbývající bioplyn je vyčištěn a vstřikován do plynárenské sítě.

Jasný trend směrem k biomethanu

Jak stávající, tak nové bioplynové stanice se transformují z výroby elektřiny z bioplynu na výrobny biomethanu. Vysoká hodnota tohoto obnovitelného plynu získala uznání, neboť biomethan svými vlastnostmi plně nahrazuje zemní plyn. V roce 2018 zapojily tři další evropské země (Belgie, Estonsko a Irsko) svoji první biomethanovou stanici do své národní distribuční soustavy zemního plynu, což opět navyšuje celkový počet evropských zemí produkujících biomethan. Evropský registr obnovitelných plynů (ERGaR) tvrdě pracuje na systému správy, který umožní přeshraniční obchod s biomethanem a umožní tak další podporu odvětví biomethanu.

Zdroj: EBA

 

Novinky v oboru
Bioplynová stanice Hořiněves: Úspora více...
29.07.2019

Zemědělská bioplynová stanice Hořiněves s instalovanou kapacitou 1 200 kW el , která zpracovává kukuřičnou siláž a hnůj,

V Třeboni jsme představili novinku...
28.07.2019

Dne 4. října 2018 proběhl v krásném prostředí Lázní Aurora v Třeboni již 18. ročník největší odborné

První brazilská bioplynová stanice na...
26.07.2019

Vláda brazilského spolkového státu Parana oznámila zahájení provozu první bioplynové stanice v zemi, která bude zpracovávat

starší články
Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 257 325 117
+420 777 208 020
info@novaenergo.cz

zobrazit na mapě