Úvod Články Nový výstup REGATRACE o "hot-spotech" pro výrobu obnovitelného plynu v zemích Regatrace

Nový výstup REGATRACE o "hot-spotech" pro výrobu obnovitelného plynu v zemích Regatrace

17.06.2022

Pracovní balíček REGATRACE WP5 (WP5 – Integrované hodnocení a udržitelné strategie mobilizace surovin) je zaměřen na identifikaci slibných konceptů a regionů pro výrobu biometanu (jak anaerobní digescí, tak ze zplyňováním) a výrobu metanu z elektřiny (PtG).

V rámci této práce pracovní skupina zveřejnila komplexní zprávu o současném stavu výroby biometanu v zemích REGATRACE a také o konkrétních předpokladech jednotlivých zemí a regionů pro zvýšení výrobních kapacit v budoucnu. Výstup D5.2 je k dispozici na internetových stránkách REGATRACE.

Cílem projektu REGATRACE je podpořit mezinárodní obchod s udržitelnými obnovitelnými plyny, který lze považovat za jeden z důležitých prvků dlouhodobých strategií pro udržitelný energetický systém. V rámci projektu REGATRACE pracovní skupina 5 analyzuje potenciální slibné technologie výroby obnovitelných plynů a identifikuje citlivé problémy a otevřené otázky týkající se hodnocení a certifikace udržitelnosti obnovitelných plynů. Součástí této práce je nedávno zveřejněný výstup D5.2, který obsahuje diskusi o potenciálu biogenního CO2 z výroby bioplynu a biometanu v EU a také diskusi o potenciálních hot-spot regionech pro spojení biogenních zdrojů CO2 s kapacitami obnovitelné elektřiny pro výrobu obnovitelných plynů v členských státech REGATRACE.

Zatímco technologie pro výrobu bioplynu a biometanu anaerobní digescí jsou dobře rozvinuté a v různých zemích EU existují výrobní kapacity, pro dosažení cílů snižování emisí skleníkových plynů na úrovni EU a členských států jsou zapotřebí další kapacity pro výrobu H2 a syntetického metanu. Současný stav politického rámce a příslušných trhů pro biometan je velmi různorodý. Členské státy využívají širokou škálu politických nástrojů a opatření (např. výkupní ceny, systémy kvót atd.) na podporu rozvoje výroby bioplynu a biometanu. Některé členské státy EU navíc zavádějí opatření, která podporují přechod odvětví bioplynu k výrobě většího množství biometanu založeného na rostoucím podílu odpadů a zbytků jako vstupních surovin, zatímco celkový význam energetických plodin pro výrobu bioplynu a biometanu bude dále klesat. Kromě toho mohou zařízení na výrobu biometanu produkovat CO2, který může být důležitou surovinou pro výrobu syntetických paliv. Regionální rozložení potenciálu zeleného CO2 z bioplynových stanic sleduje pořadí primárních producentů bioplynu a biometanu v EU. Tato zpráva odhaduje celkový teoretický potenciál 33 517 367 tun zeleného CO2 z bioplynových stanic v EU (na základě údajů o produkci v roce 2019). Za předpokladu, že celkový teoretický potenciál zeleného CO2 může být mobilizován spolu s 6 141 127 tunami H2, lze vypočítat celkový teoretický objem 12 217 840 tun syntetického metanu. Vzhledem k velmi rozdílným předpokladům, potenciálu, ale i technologickému a surovinovému zaměření v jednotlivých členských státech EU a zemích REGATRACE se v rámci EU velmi liší i budoucí cíle produkce a potenciální hot-spoty nebo preferenční regiony pro obnovitelné plyny. Proto tato zpráva obsahuje krátké profily pro každou partnerskou zemi REGATRACE, které shrnují současnou situaci v oblasti výroby obnovitelných plynů. Zpráva je k dispozici v sekci WP na domovské stránce REGATRACE.

 

Zdroj: REGATRACE, červen 2022

Novinky v oboru
Bioplynová stanice za 15 milionů USD...
30.06.2022

Severský výrobce bioplynu Scandinavian Biogas získal finanční prostředky ve výši 154 milionů švédských korun (15 milionů USD) na

Investice 30 milionů eur do projektu...
30.06.2022

Společnost Gas Networks Ireland vybuduje v Cork první rozsáhlé zařízení na vtláčení obnovitelného plynu v Irsku.

Arbor Renewables plánuje postavit zařízení...
29.06.2022

Společnost Arbor Renewable Gas se sídlem v Houstonu, která vyrábí obnovitelný benzin a zelený vodík z dřevního odpadu a

starší články
Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 257 325 117
+420 777 208 020
info@novaenergo.cz

zobrazit na mapě