Úvod Články Nové předložení systému ERGaR Evropské komisi

Nové předložení systému ERGaR Evropské komisi

15.02.2019

Členové Evropského registru obnovitelných plynů předložili Evropské komisi nové podání žádosti o ERGaR v dobrovolném režimu RED, aby byl uznán jako dobrovolný systém podle směrnice 2009/28 / ES o obnovitelné energii.

Členové Evropského registru obnovitelných plynů předložili Evropské komisi nové podání žádosti o ERGaR v dobrovolném režimu RED, aby byl uznán jako dobrovolný systém podle směrnice 2009/28 / ES o obnovitelné energii.

Evropský registr obnovitelných plynů je založen na spolupráci s národními registry bioplynu / biomethanu / obnovitelných plynů. V září 2018 ERGaR oslavil své druhé výročí. Asociace se významně rozrostla a nyní má 22 členů ve 12ti evropských zemích. ERGaR získává stále větší vliv v evropském plynárenském průmyslu a stává se klíčovým odkazem v diskusi s Evropskou komisí.

ERGaR vybudoval na základě svých odborných znalostí v národních registrech obnovitelných plynů nezávislý, transparentní a důvěryhodný dokumentační systém pro přeshraniční transport a hromadné vyvažování obnovitelných zdrojů energie vtláčením biomethanu do evropské sítě zemního plynu. ERGaR bude podporovat vytváření takových registrů v každé evropské zemi a bude pracovat na začlenění všech vnitrostátních registrů do systému.

V průběhu roku 2018 členové ERGaR pokračovali v dobrovolném systému ERGaR RED, který je určen pro přeshraniční přenos certifikátů původu zboží, které se vztahují na zásilky, které jsou podle RED kvalifikovány jako obnovitelná biopaliva.

Systém ERGaR RED byl nejprve předložen v prosinci roku 2017 Evropské komisi, se žádostí o uznání jako dobrovolného režimu podle směrnice 2009/28 / ES o obnovitelné energii. Jednání s Evropskou komisí (a společností Ecofys / Navigant na žádost Komise) probíhaly během celého roku, a to vždy na velmi konstruktivní a pozitivní úrovni, která umožnila opětovné předání, včetně podrobnějšího popisu systému do konce roku 2018 .

Opětovné předložení představuje kritický mezník, čímž se přiblížil cíl vytvoření jednotného evropského trhu s biomethanem díky administrativnímu systému určenému k usnadnění přeshraničních transakcí s obnovitelnými plyny.

Zdroj: EBA

Novinky v oboru
Přehled klíčových politik EU pro sektor...
22.02.2019

V nedávno zveřejněné výroční zprávě 2018 připravila Evropská Bioplynová Asociace přehled klíčových politik EU pro sektor bioplynu,

Nové předložení systému ERGaR Evropské...
15.02.2019

Členové Evropského registru obnovitelných plynů předložili Evropské komisi nové podání žádosti o ERGaR v dobrovolném režimu RED, aby

Trendy v odvětví výroby bioplynu pro tento rok
08.02.2019

S počátkem roku vypracovala Evropská Bioplynová Asociace (EBA) přehled trendů v odvětví bioplynu pro rok 2019 s přihlédnutím k

starší články
Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 257 325 117
+420 777 208 020
info@novaenergo.cz

zobrazit na mapě