Úvod Články Jednotka OMV spouští platformu CEGH GreenGas

Jednotka OMV spouští platformu CEGH GreenGas

17.06.2022

Za účelem standardizace procesů obchodování s biometanem a konkrétně s certifikáty biometanu se v rámci národního/evropského trhu s plynem vyvíjejí platformy pro párování (Blackboard, Bulletin Board, Dashboard).

Zvláštní příležitostí je zřízení systému CEGH Greengas Trading, který byl spuštěn společností Central European Gas Hub AG na začátku dubna 2022, a který umožňuje obchodování s biometanem, konkrétně s biometanovými certifikáty, a podporuje tak dekarbonizaci trhů s plynem.

REGATRACE se v obsáhlé zprávě o projektu zabývala studií návrhu a technickými specifikacemi řídicího panelu a obchodní platformy (včetně převodu vlastnictví). Ekonomickým cílem obchodní platformy je zajistit likvidní trh, na kterém může provádět obchody vysoký počet účastníků trhu. Definice produktu obchodovatelných certifikátů je předpokladem likvidity trhu s plynem z obnovitelných zdrojů, přičemž obchodování certifikátů může mít různé formy, například produkty ex-post nebo budoucí produkty. Čím více standardizovaných produktů se stejnou definicí produktu bude k dispozici, tím likvidnější bude trh. Technické podrobnosti, jako jsou funkční a nefunkční požadavky, požadavky na IT rozhraní mezi obchodními platformami a registry a návrh IT systému, lze nalézt ve veřejné zprávě o projektu.

Central European Gas Hub AG, zkráceně CEGH, společnost OMV, Wiener Börse AG a slovenského provozovatele plynárenské sítě Eustream, a.s., je největším obchodním uzlem s plynem ve střední a východní Evropě s celkovým objemem obchodů 749 TWh v roce 2021, což je devítinásobek roční spotřeby plynu v Rakousku.

Platforma CEGH GreenGas je tržištěm pro nabídku a poptávku po biometanu. Jakmile bude zelený vodík dostupný na trhu, bude možné s ním na platformě také obchodovat. Platforma umožňuje nákup nebo prodej biometanu s certifikáty nebo bez nich. Shoda kmenových údajů se prakticky provádí prostřednictvím registru biometanu v Rakousku, který provozuje společnost AGCS Gas Clearing and Settlement AG, aby byla zajištěna pravost účastníků trhu a jejich příslušných certifikátů biometanu. Za tímto účelem vydává AGCS účastníkům trhu na požádání potvrzení o účasti.

Obchodní platforma CEGH GreenGas bude kromě nástěnky zajišťovat také aukce. Je to poprvé, kdy je dodavatelům a kupujícím nabídnuto společné tržiště, jehož prostřednictvím je zpracování a správa obchodování výrazně zjednodušena a prezentována transparentním způsobem.

Platforma CEGH GreenGas bude postupně rozšířena na obchodování se zeleným plynem v zemích střední a východní Evropy s cílem podpořit přeshraniční a mezinárodní obchodování. Je nabízena ve dvou jazycích, němčině a angličtině, a účast na ní je bezplatná.

 

Zdroj: REGATRACE, červen 2022

Novinky v oboru
Bioplynová stanice za 15 milionů USD...
30.06.2022

Severský výrobce bioplynu Scandinavian Biogas získal finanční prostředky ve výši 154 milionů švédských korun (15 milionů USD) na

Investice 30 milionů eur do projektu...
30.06.2022

Společnost Gas Networks Ireland vybuduje v Cork první rozsáhlé zařízení na vtláčení obnovitelného plynu v Irsku.

Arbor Renewables plánuje postavit zařízení...
29.06.2022

Společnost Arbor Renewable Gas se sídlem v Houstonu, která vyrábí obnovitelný benzin a zelený vodík z dřevního odpadu a

starší články
Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 257 325 117
+420 777 208 020
info@novaenergo.cz

zobrazit na mapě