Úvod Články Evropská komise navrhla Akční plán pro biometan

Evropská komise navrhla Akční plán pro biometan

15.06.2022

V rámci svého plánu REPowerEU navrhla 18. května Evropská komise Akční plán pro biometan, včetně Průmyslové aliance pro biometan, s cílem podpořit hodnotový řetězec obnovitelného plynu a dosáhnout do roku 2030 roční produkce 35 miliard m3 biometanu.

Akční plán pro biometan zkoumá opatření, která by mohla být naplánována k dosažení cíle produkce biometanu v ročním objemu 35 miliard m3 do roku 2030, jak je stanoveno v rámci komunikace REPowerEU z března 2022. Mezi těmito opatřeními Evropská komise zdůrazňuje nezbytnou podporu inovativních řešení a výzkumu překážek a integrace udržitelného biometanu do plynárenské sítě. Podle plánu by se tato akce měla zaměřit na integraci výsledků výzkumných projektů, včetně projektu REGATRACE programu Horizont 2020 týkajícího se celoevropského akčního plánu pro přístup k rozvodné síti metanu.

REGATRACE je cenným projektem, který se zabývá překážkami, jako je přeshraniční obchodování, pro rozšíření projektů v oblasti výroby a využití biometanu. Rozvoj evropského trhu s plynem z obnovitelných zdrojů má zásadní význam pro zajištění zvyšujícího se podílu plynů z obnovitelných zdrojů v našich plynových sítích. To podpoří dekarbonizaci odvětví plynu na cestě ke klimaticky neutrální Evropě. Certifikáty na obnovitelný plyn poskytují jistotu a informace o tom, kde, kdy a jak se obnovitelný plyn vyrábí, a dodávají tak důvěru v odvětví zeleného plynu, povzbuzují výrobce plynu k dodávání zeleného plynu do sítě a umožňují výrobcům biometanu prodávat plyn do všech členských států EU.

 

Zdroj: REGATRACE, červen 2022

Novinky v oboru
Bioplynová stanice za 15 milionů USD...
30.06.2022

Severský výrobce bioplynu Scandinavian Biogas získal finanční prostředky ve výši 154 milionů švédských korun (15 milionů USD) na

Investice 30 milionů eur do projektu...
30.06.2022

Společnost Gas Networks Ireland vybuduje v Cork první rozsáhlé zařízení na vtláčení obnovitelného plynu v Irsku.

Arbor Renewables plánuje postavit zařízení...
29.06.2022

Společnost Arbor Renewable Gas se sídlem v Houstonu, která vyrábí obnovitelný benzin a zelený vodík z dřevního odpadu a

starší články
Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 257 325 117
+420 777 208 020
info@novaenergo.cz

zobrazit na mapě