Úvod Články Evropská Bioplynová Asociace vítá novou strategii EU pro methan

Evropská Bioplynová Asociace vítá novou strategii EU pro methan

22.10.2020

Evropská Bioplynová Asociace (EBA) uvítala „holistický přístup“ strategie pro metan k urychlení snižování emisí metanu pomocí výroby bioplynu a biomethanu.

Evropská Bioplynová Asociace (EBA) uvítala „holistický přístup“ strategie pro metan k urychlení snižování emisí metanu pomocí výroby bioplynu a biomethanu.

Nová strategie EU uznává vysoký potenciál bioplynu ve snižování  emisí methanu v zemědělství a podpoří rozvoj venkova.

EBA označila strategii pro methan za „zásadní krok“ k zajištění snížení emisí a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Podle výkonného orgánu EU pochází 53% emisí způsobených lidskou činností ze zemědělství, následovaných odpadem (26%) .

Emisím vznikající v zemědělství jsou zásadně omezeny, když se surovina produkující methan jako je kupříkladu hnůj ze živočišné výroby, popř. jiný bioodpad zpracuje nejprve v bioplynové stanici, ve které methan jímán a využit pro výrobu energie namísto přirozeného uvolňování do atmosféry během skladování hnoje.

Podpora produkce bioplynu ze zemědělského odpadu, jak je uvedena v evropské strategii pro methan, je „pozitivním krokem“ k uznání role tohoto odvětví jako podpory rozvoje venkova a je dle EBA  „vynikajícím příkladem“ integrace odvětví.

Od roku 2023 jsou členské státy EU povinny zavést tříděný sběr biologického odpadu. Jednou z nejlepších dostupných možností jeho zpracování je anaerobní digesce, která přináší lepší environmentální výsledky než spalování nebo skládkování.

Podle EBA tato meziresortní perspektiva přijatá strategií pro methan zvyšuje potenciál bioplynu snižovat emise methanu v neenergetických odvětvích a poskytuje klíčovou příležitost ke zvýšení produkce bioplynu a biomethanu.

Zdroj: Bioenergy Insight

Novinky v oboru
Hodnocení výroby elektřiny z bioplynu v roce...
14.04.2021

Přinášíme aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu v loňském roce (k 31. 12. 2020), které jsme zpracovali

Weltec Biopower postaví v Japonsku dvě...
13.04.2021

Weltec Biopower staví dvě zemědělské bioplynové stanice pro jednoho z největších japonských producentů mléka.

Gasrec získává pět čerpacích stanic bio-LNG
12.04.2021

Společnost Gasrec dokončila akvizici pěti čerpacích stanic bio-LNG a čtyř kryogenních přívěsů po stažení jiného dodavatele z

starší články
Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 257 325 117
+420 777 208 020
info@novaenergo.cz

zobrazit na mapě