Strona główna Technologia Hitachi Zosen Inova

Hitachi Zosen Inova

Produkcja biometanu i technologia odzyskiwania CO2

Biometan: uniwersalne paliwo i źródło energii

Zapewnienie niezawodnych dostaw energii, zrównoważonego transportu i skutecznej ochrony klimatu: możemy zbliżyć się do wszystkich tych globalnych celów, wykorzystując biometan jako paliwo i źródło energii. Biometan przynosi wiele korzyści. Może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła w lokalnych lub zdecentralizowanych jednostkach kogeneracyjnych (CHP). Biometan może być również wykorzystywany w postaci bioCNG lub bioLNG (sprężony lub skroplony biometan) jako zamiennik gazu ziemnego do zasilania pojazdów napędzanych gazem.
Osiągając jakość gazu ziemnego, biometan może być transportowany i przechowywany w istniejącej infrastrukturze gazu ziemnego. Oznacza to, że nie musi on być produkowany i zużywany w tym samym miejscu. W przeciwieństwie do paliw kopalnych i innych rodzajów energii odnawialnej, biometan jest stale dostępny i może być łatwo produkowany w wymaganych ilościach.
Czyni go to idealnym składnikiem koncepcji zrównoważonej energii i cennym środkiem do osiągnięcia globalnych celów ochrony klimatu, szczególnie w sektorze transportu.

HZI Scheme

Oferowane technologie

  • Biogazownie, fermentacja mokra i sucha
  • Uzdatnianie biogazu do biometanu za pomocą różnych technologii
  • Technologie produkcji skroplonego bioLNG
  • Technologia produkcji płynnego bioCO2
  • Technologia produkcji syntetycznego metanu metodami biologicznymi i termochemicznymi
  • Technologia produkcji wodoru

Referencje

HZI References download here please  (English).

Aktualności Biogazowe
Wprowadziliśmy nowy UltraPract® P2 w Třeboň
18.02.2019

4 października 2018 r. w pięknym Aurora Spa w Třeboň odbyła się 18. coroczna największa konferencja biogazowa w Republice

Do 2015 Polska może osiągnąć 1 GW mocy...
10.01.2017

Według firmy  Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne, Polska jest na dobrej drodze do osiągnięcia kamienia milowego - 1 GW biogazowego

Ministerstwo Energii stawia na biogaz!
28.11.2016

Ministerstwo Energii, zgodnie z zapowiedziami, stawia na źródła OZE pracujące jak najdłużej w roku. Dwie trzecie energii ma pochodzić z

wszystkie artykuły
Kontakt
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+48 787774741
stambasky@novaenergo.cz

Pokaż na mapie