Úvod Články Anaerobní digesce klíčem k redukci emisí skleníkových plynů Ontaria

Anaerobní digesce klíčem k redukci emisí skleníkových plynů Ontaria

31.05.2017

Kanadská komisařka pro životní prostředí Dianne Saxe požaduje zvýšení investic do výroby bioplynu z potravinového odpadu a splaškových vod, s důrazem na možnosti využití technologie anaerobní digesce v sektoru čištění odpadních vod v provincii.

Ve své výroční zprávě „Každá kapka se počítá“ uvádí komisařka: „Většina čistíren odpadních vod v Ontariu nevyužívá technologii anaerobní digesce. Z těch, které ji využívají, pak většina alespoň část vyrobeného kalového plynu spaluje na fléře (a tedy maří energii).“

Saxe dále uvádí, že „většina čistíren by se mohla stát „energetickými centry“, která by navíc produkovala a zachycovala metan ze široké škály přidaných organických odpadů.“ Doplňuje, že „ukončení praxe skládkování organických odpadů je v rámci strategie oběhového hospodářství Ontaria klíčovým faktorem, a získávání metanu z takových odpadů je velmi důležité pro naplnění cílů ochrany klimatu.“

„Realizovat tuto příležitost bude výzvou, ale nabízí nám tolik výhod, že si zaslouží zájem a podporu vlády.“ Saxe cituje i enormní potenciál pro technologii anaerobní digesce v Ontariu a vysvětluje, že z ročního objemu 2 mld. m3 městských odpadních vod by mohlo být díky technologii anaerobní digesce 68 mil. m3 přeměněno na obnovitelný zemní plyn.

Pokud by i ostatní formy organických odpadů, jako statková hnojiva nebo organická frakce komunálního odpadu, byly anaerobně zpracovávány, Ontario by pokrylo 6% své spotřeby zemního plynu z obnovitelných zdrojů a snížilo emise skleníkových plynů o 2,7 Mt CO2eq za rok, což zhruba odpovídá 2 % z celkových emisí provincie.

 

Zdroj: BioEnergy Insight, 31. května 2017

Novinky v oboru
Itálie: První biometanová stanice s...
25.07.2017

První "uhlíkově negativní" stanice v Itálii, která vyrábí biometan z tuhého komunálního odpadu (TKO), byla postavena firmou Tecno

Ukrajina se otevírá investicím do bioplynu
18.07.2017

Podle studie má na Ukrajině bioplyn "Obrovský potenciál", který může podpořit rozvoj v problémy zmítané zemi.

Italská firma staví bioplynové stanice ve...
11.07.2017

Italská společnost Sebigas v současné době staví ve francouzském regionu Midi-Pyrénées zařízení na výrobu bioplynu o výkonu

starší články
Kontakty
NovaEnergo s.r.o.

Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5

+420 257 325 117
+420 777 208 020
info@novaenergo.cz

zobrazit na mapě